Vejledning
Business Lift Off - Handelsgymnasiet Turøgade Aalborg

Vejledning


Som medlem af Business Master Class har du mulighed for
at vælge at få en vejleder.


Din vejleder støtter dig i processen mod egen virksomhed og hjælper dig med at finde relevante samarbejdspartnere/rådgivere, når det er nødvendigt.


Vejlederen hjælper dig desuden med at planlægge din tid, så der bliver tid til både skolearbejde samt arbejde med dine virksomhedsplaner.


Når du er klar til at få tildelt en vejleder, skal du blot udfylde og sende nedenstående formular. Herefter blivere du kontaktet af din vejleder.


Tilmelding til vejledning

 
 
 
 
 
 

Business Lift Off - Aalborg Handelsgymnasium -Turøgade 1 - 9000 Aalborg   Email: blo-ah@ah.dk